Kosova: vota e diasporës

20 mijë aplikacione nga jashtë Kosovës, 15 mijë u pranuan, pesë mijë jo

5 mijë e 104 aplikues janë refuzuar pasi nuk kanë plotësuar kriteret juridike për përfshirjen në listën e votuesve jashtë Kosovës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me numrin përfundimtar të votuesve për zgjedhjet e 11 qershorit, raporton albinfo.ch.

Sipas listës përfundimtare votues janë 1 milion e 872 mijë e 941 votues. Sipas të dhënave, numri i votuesve të rinj është: 155 mijë e 202 votues, dhe atë si në vijim:

118 mijë e 448 votues të rinj që pas Zgjedhjeve 2014 kanë arritur moshën 18 vjeç dhe që do të votojnë për herë të parë në Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, 11 qershor 2017.

36 mijë e 754 votues që nuk kanë qenë në LPV 2014, e që mund të konsiderohen si votues të regjistruar për herë të parë në Regjistrin Qendror Civil midis dy palë zgjedhjesh, ose votues që janë pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve të vitit 2014.

Ndërsa, lidhur me përmirësimin e Listës së Votuesve u bën të njohura të dhënat si në vijim: Numri i personave që janë larguar si të vdekur pas zgjedhjeve të vitit 2014 është: 33 mijë e 542.

Numri i Qendrave të Votimit në këto zgjedhje është: 889 (91 QV më shumë se në vitin 2014) me gjithsejtë: 2 mijë e 490 Vendvotime (116 Vendvotime më shumë se në vitin 2014).

Në këtë mbledhje u paraqit edhe raporti përfundimtar lidhur me periudhën e aplikimit për regjistrim jashtë Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, përmes adresës postare të KQZ-së; fax-it; dhe email adresave, janë pranuar 20 mijë e 354 aplikacione për regjistrim, si në vijim:

-15 mijë e 118 janë regjistruar si votues të suksesshëm;

-5 mijë e 236 aplikacione për regjistrim janë refuzuar, si më poshtë:

-14 aplikues kanë qenë nën moshën 18 vjeçare dhe që nuk e arrijnë këtë moshë as në Ditën e Zgjedhjeve;

-118 aplikacione për regjistrim nuk e kanë nënshkruar formularin e aplikimit; dhe

– 5 mijë e 104 aplikues janë refuzuar pasi nuk kanë plotësuar kriteret juridike për përfshirjen në listën e votuesve jashtë Kosovës.


 Të tjera nga Kosova: vota e diasporës