Edhe përkundër rritjes së pagave, zviceranët fitojnë më pak

Pagat e punëtorëve me kontratë kolektive të punës, gjatë këtij viti...
Reklamë

 Shkurt.ch

 Tematike

 Manifestime