Gjithnjë më shumë politikanë zviceranë kërkojnë heqjen e certifikatës

"Imunizimi tek njerëzit mbi 65 vjeç është realizuar tashmë mbi 90...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.ch

  Tematike

  Manifestime