Binacionalët nuk janë as njëri apo tjetri, ata janë të dy në të njëjtën kohë

Aktualisht, një nga katër zviceranë që jetojnë në Zvicër ose jashtë...
Reklamë