Kompania shqiptare e ndërtimit “Hekuri GmbH”, konkurrente në tregun austriak

Dikur kishin ardhur në Austri si studentë, kurse tani janë dy...
Reklamë