Përvojat jetësore, si shtytje: Një avokat në mbrojtje të ligjit dhe arsimit

Anol Eshrefi: Pasioni për ligjin dhe përvojat e mia të jetës...
Reklamë