GERMIN, ankesë tek Avokati i Popullit për trajtimin votave nga diaspora

Për shkak të mospranimit të 4,639 pakove me fletëvotime nga diaspora...
Reklamë

  Lajme

  Integrimi

  Gruaja

  Gjuha

  Feja