Sindikalisti shqiptar kundërshton politikën e anulimit të vendeve të punës tek Meyer Burger

Prodhuesi i teknologjisë solare në Thun, “Meyer Burger” në Thun të...
Reklamë

 Integrimi

 Gruaja

 Gjuha

 Feja