Në Bern do të mbahet diskutim për refugjatët dhe migracionin

Një tryezë për migracionin dhe refugjatët do të mbahet më 4...
Reklamë

 Integrimi

 Gruaja

 Gjuha

 Feja