Projekte të reja të mësimit fetar islam në shkollat publike në Zvicër 

Për mësimin fetar islam në shkollat zvicerane flet Mr. Rejhan Neziri,...
Reklamë