Hapet Shkolla Shqipe në Schattdorf të Kantonit të Urit

Hapet edhe Shkolla Shqipe në Shattdorf, të Kantonit të Urit. Kjo...
Reklamë