Gjuha shqipe në Turqi, konsiderohet arritje e vitit

Mësimdhënia e gjuhës shqipe si lëndë me zgjedhje në shkollat 8-vjeçare...
Reklamë