Statistika më e re (BFS)

Shqipen e flasin 6.7% e banorëve nën 15 vjeçarë të Zvicrës

Gjuha shqipe qëndron dukshëm më lartë se gjuhët tjera të huaja,...
Reklamë