Shqiptari Art Julius Aurel garon për zgjedhjet e Këshillit bashkiak të Gracit

Graci do të votojë më 26 shtator 2021. Njëri nga kandidatët...
Reklamë