Mjekët gjermanë i shpëtojnë jetën Adeas 15 vjeçe, me një teknikë unike në botë

Ndërhyrja e realizuar në Bonn është unike në botë. Mjeku ka...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.de

  Tematike

  Manifestime