Struga, perla shqiptare e fshehur në Jugperëndim të Ballkanit

Mbi 10 mijë turistë mund të akomodohen brenda ditës në qytet...
Reklamë