Dëshmi

Ia vlen të lihet duhani

Lënia e duhanit pavarësisht dëmeve anësore që sjell, nuk është e...
Reklamë