OneFor, aplikacioni për shërbime financiare digjitale tashmë edhe në Kosovë 

Pas një përvoje të suksesshme në Bashkimin Evropian, OneFor ka lansuar...
Reklamë