Bankieri që krijoi platformën “Jamatu”

Themeluesi i saj, Sysret Kastrati ka thënë se ky emër është...
Reklamë