Shqiptarët prijnë me numrin e martesave dhe divorceve në Evropë

Në vitin 2020 kishte 6.16 martesa për një mijë banorë, pothuajse...
Reklamë