Ata sjellin verërat nga Shqipëria dhe nga Kosova në tryezat zvicerane

Cabernet Reserve,  Merlot Reserve, Syrah Reserve, Vranac Extra, Pinot Noir, Chardonnay...
Reklamë