Paris: Biçikleta përdoret më shumë se vetura

Jashtë mureve të kryeqytetit transporti publik bëhet mjeti i parë mes...
Reklamë