Gjermania shpëtoi 368 miliardë euro nga normat e ulëta të interesit

Vetëm në vitin e kaluar, Qeveria federale, provincat federale, komunat dhe...
Reklamë