Autori i sulmit në Paris ishte një person i konvertuar në islam

Ai ka përfaqësuar një pikëpamje radikale të islamit dhe ka pasur...
Reklamë