Lajme

Vendi i BE-së që ka çmimet më të ulëta të gazit e energjisë elektrike

Çmimi mesatar i energjisë elektrike për familjet në BE ra në gjysmën e dytë të vitit 2023 me 3.7 për qind krahasuar me gjashtë muajt e parë, duke rënë në 28.3 euro për 100 kilovat orë, ka llogaritur Eurostat. Krahasuar me gjysmën e dytë të vitit 2022, ai mbeti pothuajse i pandryshuar.

Në eurozonë, familjet kanë paguar mesatarisht 30 euro për 100 kilovat orë energji elektrike në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, 3.8 për qind më pak se në gjashtë muajt e parë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022, çmimi i tij ishte 3.1 për qind më i lartë.

“Kostot e energjisë, furnizimit dhe rrjetit u stabilizuan në gjysmën e parë të vitit dhe tregojnë një rënie në gjysmën e dytë krahasuar me kulmin e vitit 2022, por janë ende në nivele të larta”, sipas Eurostat.

Heqja e mekanizmave të ndihmës

Çmimi mesatar i gazit për familjet në BE ishte pesë për qind më i ulët në periudhën korrik-dhjetor se në gjysmën e parë të vitit, duke rënë në 11.3 euro për 100 kilovat orë. Krahasuar me gjysmën e dytë të vitit 2022, ai mbeti pothuajse i pandryshuar.

Në eurozonë, gazi për familjet u bë më i lirë me 7.6 për qind në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, në 12.2 euro për 100 kilovat orë. Krahasuar me gjysmën e dytë të vitit 2022, ishte shtatë për qind më i shtrenjtë.

Faturat më të ulëta të gazit dhe energjisë elektrike për familjet sesa në gjysmën e parë të vitit reflektojnë rënien e çmimeve në tregje, e cila u amortizua pjesërisht nga heqja e mekanizmave të ndihmës shtetërore, sqaron Eurostat.

Çmimin më të ulët të gazit, të shprehur në euro, e kanë paguar familjet në Hungari në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, me 3.3 euro për 100 kilovat orë.

Kroacia vijon me çmimin e gazit për familjet në gjysmën e dytë të vitit 2023 prej 4.6 euro për 100 kilovat orë, kur përfshihen të gjitha taksat, 4.4 për qind më i lartë se në gjysmën e parë të vitit. Krahasimi me të njëjtën periudhë të vitit 2022 tregon një rritje gjysmë më të butë të çmimeve.

Në grupin e vendeve me çmimin më të ulët të gazit për familjet në gjysmën e dytë të vitit 2023 është përfshirë edhe Rumania, ku ka qenë 5.6 euro.

Çmimin më të lartë të gazit, i shprehur në euro, e kanë paguar familjet në Holandë dhe Suedi, përkatësisht 24.8 euro dhe 20.7 euro për 100 kilovat orë.

Qiproja dhe Malta nuk publikojnë të dhëna për çmimet e gazit dhe Finlanda nuk publikon çmimet e gazit për familjet.

Hungaria e favorshme

Familjet në Hungari kanë paguar çmimin më të ulët të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, me vetëm 11.3 euro për 100 kilovat orë. Pasuar nga Bullgaria dhe Malta, ku qëndroi përkatësisht me 11.9 dhe 12.8 euro.

Në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, familjet në Kroaci kanë paguar 14.8 euro për 100 kilovat orë energji elektrike, ku përfshihen të gjitha tarifat. Kjo do të thotë se çmimi nuk ka ndryshuar ndjeshëm që nga gjysma e dytë 2022, kur ishte 9.3 për qind më i shtrenjtë krahasuar me gjashtë muajt e mëparshëm.

Në gjysmën e dytë 2023, familjet në Gjermani kanë shpenzuar më së shumti për energji elektrike, ku 100 kilovat orë kushtojnë 40.2 euro. Irlanda dhe Belgjika vijojnë me çmimin e energjisë elektrike për amvisëritë prej gati 38 euro për 100 kilovat orë.