Kori “Siparantum” i Pejës sjell mesazhin e bukur në mesin e diasporës

Më shumë se këndim statik të një kori, që nuk lëviz,...
Reklamë

  Muzikë

  Literaturë

  Teatër

  Kinema

  Ekspozita

  Të tjera