DokuFest, në Forumin e Parë Ndërkombëtar të Festivaleve të Filmit Mjedisor

Gjatë këtyre tri ditëve festivalet do të diskutojnë çështje të përbashkëta,...