Austria po përballet me mungesë të madhe të punëtorëve të kualifikuar

Deri në vitin 2040 në Austri do të ketë një mungesë...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.at

  Tematike

  Manifestime