Opinion

Lypësit, mosrespektimi i të drejtave themelore të tyre në Zvicër dhe gjetiu

Në fillim, unë do të doja të nënvizoj se është Konventa...
Reklamë