Integrimi

Rinor Abazi fiton çmimin prestigjioz për “Demokraci në Shoqëri”, në Zvicër

Çmimet si ky kanë fuqinë për të ngritur ndërgjegjësimin për padrejtësitë sociale dhe për të ndryshuar në mënyrë pozitive

Ndarja e mirënjohjes për punën e tij shkëlqyer në fushën e demokracisë dhe shoqërisë nga anëtarët të Këshillit Federal të Zvicrës dhe nga  Fondacioni për Demokraci në Bernë e bën krenar Rinor Abazin. Në intervistën për albinfo.ch, Abazi flet për rëndësinë që  ky çmim ka për të dhe për komunitetin shqiptar në Zvicër

Albinfo.ch: Si do t’ua përshkruanit veten?

R.Abazi: Unë quhem Rinor Abazi 18 vjeç, banor i kantonit të Bernës, me prejardhje nga Theranda, Kosovë. Sapo kam përfunduar shkollën franceze në Biel/Bienne me vlerësim “shumë mirë”, pasi kam pasur një mesatare të përgjithshme prej 5.4. Kam zgjedhur lëndën e ekonomisë dhe të drejtësisë si lëndë opsionale dhe do të vazhdoj studimet në fushën e shkencave ekonomike në Universitetin e St. Gallenit. Po ashtu, kam marrë pjesë në konkurse debati si “Debati i Rinjve” në Zvicër dhe kam arritur suksese në nivel rajonal.

Albinfo.ch: Cilat ishin motivet tuaja për të hartuar një punim në fushën e drejtësisë sociale dhe hulumtimit të padrejtësive?

R.Abazi: Si shqiptarë, në pjesën më të madhe të historisë sonë kemi qenë të ekspozuar ndaj padrejtësive sociale dhe abuzimeve. Kundërshtarët tanë gjithmonë kanë tentuar të fshehin këto padrejtësi nga bota dhe kanë arritur në masë të madhe të na bëjnë të heshtim por tani mendoj se duhet të veprojmë dhe të mbrohemi edhe në nivel akademik, veçanërisht kur ka ende padrejtësi si pasivizimi i adresave të banorëve shqiptarë (cënim politik dhe statistik i qëllimshëm i qytetarëve të një minoriteti), edhe në kohën që ne po flasim. Besoj se nuk duhet më të lejojmë që të tjerët të shkruajnë historinë tonë, siç kanë bërë në katër shekujt e fundit. Përkundrazi, duhet të afirmohemi vetë dhe të fitojmë drejtësinë për padrejtësitë që të tjerët na kanë bërë gjatë gjithë kësaj kohe, duke shkruar dhe duke i treguar botës për abuzimin me të cilin disa nga bashkatdhetarët tanë janë përballur. Kam pasur mundësinë të shkruaj mbi një temë të tillë nëpërmjet projektit të diplomës sime.

Albinfo.ch: Si besoni se çmimet dhe punimet e tilla hulumtuese mund të ndikojnë në ngritjen e ndërgjegjësimit për padrejtësitë sociale dhe të sjellin ndryshime pozitive?

R. Abazi: çmimet dhe punimet hulumtuese në fjalë luajnë një rol vendimtar kur vjen puna për të ndërgjegjësuar për padrejtësitë sociale dhe për të sjellë ndryshime pozitive. Duke njohur dhe nderuar individët që i kushtohen hulumtimit dhe zgjidhjes së problemdve shoqërore, këto çmime nënvizojnë rëndësinë e hulumtimit si një katalizator për ndryshimin shoqëror.

Së pari, besoj se këto çmime tërheqin vëmendjen tek fushat e veçanta hulumtuese që janë vlerësuar dhe hedhin dritë mbi padrejtësitë sociale që ndryshe mund të binin në harresë ose të mos i kishim vënë re. Ato krijojnë platforma për diskutim dhe përhapje të rezultateve dhe i japin një audience më të gjerë mundësinë të ndërgjegjësohet për sfidat me të cilat përballen komunitetet e margjinalizuara ose grupet e nënvlerësuara.

Përveç kësaj, besoj se çmimet dhe punimet hulumtuese mund të krijojnë një efekt të valës që frymëzon të tjerët të marrin masa dhe të kontribuojnë në një ndryshim pozitiv. Kur njerëzit shohin që bashkatdhetarët e tyre vlerësohen për përpjekjet e tyre për të eliminuar padrejtësitë sociale, kjo zgjon një ndjenjë të mundësisë dhe motivon të tjerët të bashkohen në këtë sakrificë.

Mund të thuhet se çmimet dhe punimet hulumtuese si këto kanë fuqinë për të ngritur ndërgjegjësimin për padrejtësitë sociale dhe për të ndryshuar në drejtim pozitiv. Ato tërheqin vëmendjen në çështje të rëndësishme, forcojnë zërat e hulumtuesve, frymëzojnë të tjerët për të vepruar dhe ndihmojnë në bashkëpunim dhe dialog. Duke njohur dhe nderuar ata që i kushtohen hulumtimit dhe eliminimit të padrejtësive sociale, këto çmime ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë.

Albinfo.ch: Cilin mesazh do të dëshironit tua adresonit specifikisht prindërve dhe mësuesve të gjuhës dhe kulturës shqiptare, në lidhje me rëndësinë e dygjuhësisë dhe ndërgjegjësimin historik për të ardhmen e diasporës shqiptare?

R. Abazi: Për prindërit dhe mësuesit e gjuhës dhe kulturës shqiptare, dua të evidentoj rëndësinë e madhe të dygjuhësisë dhe ndërgjegjësimit historik për të ardhmen e diasporës shqiptare në Zvicër dhe më gjerë.

Dygjuhësia luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e trashëgimisë kulturore të pasur të popullit shqiptar. Gjuha jonë na bën unikë dhe na bën të krenarë që jemi shqiptarë. Duke siguruar që brezat e rinj të mësojnë gjuhën shqipe përballë të asaj që dominon në mjedisin e tyre…

Edhe ndërgjegjja historike është e rëndësishme për të ardhmen e diasporës shqiptare. Nënkuptimi i historisë, luftërave dhe arritjeve të komunitetit tonë është vendimtar për ruajtjen e identitetit tonë kulturor dhe fuqizimin e brezave të ardhshëm. Ndërgjegjja historike ndihmon individin të sfidojë stereotipet, të luftojë diskriminimin dhe të krijohet një vizion i vetvetes që përputhet me përvojat tona. Duke bërë historinë tonë të vetë, krijojmë në diasporën shqiptare një ndjenjë rezilience, krenarie dhe kontinuiteti kulturor. Kështu ne kujtojmë nga vijmë.

Driter Gjukaj