Tri vajzat shqiptare, kanë fituar një konkurs ndërkombëtar të teknologjisë në SHBA

Tri vajzat shqiptare 16-vjeçare kanë ndërtuar një apliakcion mbështetjeje për viktimat...
Reklamë