Feja

Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër uron besimtarët për fillimin e Ramazanit

"Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër njofton besimtarët muslimanë se të shtunën, më 02 prill 2022, do të kemi ditën e parë të muajit të Ramazanit të vitit 2022 / 1443"

Në një letër drejtuar besimtarëve, krxetari i Komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër, Mehas Alija uron ata për fillimin e Muajit të Ramazanit, agjërimit. Në vazhdim, teksti i urimit.

Të nderuar vëllezër e motra!

Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër njofton besimtarët muslimanë se të shtunën, më 02 prill 2022, do të kemi ditën e parë të muajit të Ramazanit të vitit 2022 / 1443. Ky është ramazani i 1441-të që kur Zoti i Lartë ia zbriti Muhammedit a.s. ajetin e Kur’anit: „O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, sikur që u qe obligim edhe popujve përpara jush, ashtu që ju të bëheni të devotshëm.“ (Bekare, 183).

Besimtarë të nderuar!

Ramazani është një shans i mirë për të menduar dhe reflektuar, pasi që këtë e ka vetëm njeriu si mundësi dhe kjo është ajo që e dallon atë nga gjallesat e tjera. Pra, njeriu, ka mundësi të jetë njerëzor ose jo; të jetë mëkëmbës i Zotit në tokë dhe përfaqësues i vlerave të mirëfillta humane ose të shndërrohet në dhunues dhe shtypës. Ramazani na fton për te e para, te njerëzorja dhe te ajo që është humane.

Në faqen kur’anore ku flitet për agjërimin, Zoti na thëret: “Le t’i përgjigjen ata thirrjes Sime dhe le të më besojnë Mua, për të qenë në rrugë të drejtë.” (Bekare, 186), ndërsa, ata që do t’i përgjigjen ftesës së Zotit, i pret një e mirë shumë e madhe. Në Kur’anin famëlartë thuhet: “Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, është përgatitur e mira e madhe.” (Er-Rad, 18).

Vëllezër e motra!

Zoti ynë na e mundësoftë të gjithëve që të kemi agjërim të lehtë e të pranueshëm, shtim të ibadetit, sevape dhe begati të pafundme. Magfireti, mëshira dhe ndihma e Allahut Fuqiplotë qofshin gjithmonë mbi ne, pra, gjatë këtij muaji të Ramazanit, si edhe gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit, por edhe përgjithmonë. Amin!

Urime muaji i bekuar i Ramazanit!

Me respekt dhe sinqeritet të thellë!

Kryetari i KMSHZ-së

Mehas Alija


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI