Arelena Shala, zgjidhet rreshter majore në Akademinë Ushtarake “West Point” në SHBA

Majorja e re kosovare në Amerikë...
Reklamë

  Lajme

  Integrimi

  Gruaja

  Gjuha

  Feja