Shkurtimet për financimin e arsimit dhe kërkimit në Zvicër ngjallin shqetësime 

Muajin e kaluar qeveria zvicerane njoftoi se planifikon të shpenzojë një...
Reklamë