Fillim i mbarë i ordinancës së mjekut shqiptar “Gefässmedizin Winterthur»

Pasi një fillimi të mbarë mjeku shqiptar ka organizuar një aperitiv...
Reklamë