Dërgo para nga Zvicra në Kosovë përmes Bankës Ekonomike, pa provizion

Të gjithë bashkatdhetarët, të cilët jetojnë në Zvicër, mund të realizojnë...
Reklamë