“I vetëdijshëm për përgjegjësinë si deputeti i parë me rrënjë shqiptare në Parlamentin e Zvicrës”

Islam Alijaj: “Në të kaluarën më perceptonin kryesisht si aktivist për...
Reklamë