Rrugëtimi i suksesshëm gjashtëdhjetëvjeçar i “FABIA-s” nga Lucerni

Në ekspozenë e tij, udhëheqësi, Hamit Zeqiri preku shumë fusha...
Reklamë