Kulturë

Elina Duni

Këngëtare

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriElina Duni
  • Prejardhja: Tirana-Shqipëri
  • Vendi ku vepron:Lozanë-Zvicër
  • Profesioni:Këngëtare
  • Kontakti www.elinaduni.com

  WHO’S WHO të tjera