Ticino përsëri me stuhi: Qeveria federale shpall nivelin e rrezikut 4

Në Zvicër, deri më tani vera ka qenë shumë e freskët...
Reklamë