Grupi i ekspertëve kritikon racizmin sistemor në Zvicër

Njerëzit me ngjyrë në Zvicër përballen me diskriminim të përditshëm si...
Reklamë