Një influencuese zvicerane përhap propagandën ruse

Ju mund të mos keni dëgjuar kurrë për Nathalie Yamb, por...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.ch

  Tematike

  Manifestime