Lajme

60% e punëtorëve zviceranë janë të punësuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Përafërsisht 60% e punëtorëve zviceranë janë të punësuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo luan një rol kyç në konkurrencën e ekonomisë zvicerane.

Cila është politika zvicerane në lidhje me SME-të?

Konfederata mbështet aktivisht këtë segment të madh të ekonomisë. Shpjegime dhe statistika.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme luajnë një rol themelor në ekonominë zvicerane. Nga furra e thjeshtë e deri te fillimi aktiv i Internetit ose prodhuesi i makinerive, SME-të përbëjnë shumicën e madhe të ndërmarrjeve dhe krijojnë dy të tretat e vendeve të punës në vend. Ata japin një kontribut të madh në krijimtarinë, rritjen dhe prosperitetin kombëtar.

“E vetëdijshme për rëndësinë e SME-ve në Zvicër, Konfederata i kushton vëmendje të veçantë këtyre kompanive dhe bën një përpjekje për të përmbushur nevojat e tyre. Duke aplikuar një politikë të personalizuar, Konfederata po kërkon vazhdimisht të thjeshtojë jetën e SME-ve dhe të mbajë një mjedis optimal për zhvillimin e duhur të bizneseve të tyre. Objektivat kryesore të strategjisë zvicerane për promovimin e NVM-ve janë si më poshtë:

Ulja e barrës administrative

Zhvillimi i qeverisjes elektronike

Inkurajimi i krijimit të kompanive

Përmirësimi i kushteve të financimit të kompanisë

Lehtësimi i aksesit në treg

Promovimi i inovacionit” thuhet nw njoftimin e Ambasadws sw Zvicrws nw Maqedoninw e Veriut.

Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO) luan një rol qendror në politikën e promovimit të SME-ve. Ajo punon në bashkëpunim të ngushtë me partnerë të ndryshëm, duke përfshirë qendrën e ekselencës për ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve Switzerland Global Enterprise, Swiss Export Risk Insurance (SERV) dhe katër kompanitë e garancisë kooperativiste zvicerane. Sekretariati Shtetëror për Arsimin, Kërkimin dhe Inovacionin (SEFRI) është gjithashtu i përfshirë për të siguruar kushtet më të mira të mundshme kornizë. Ndër partnerët e tjerë të rëndësishëm janë shoqatat që përfaqësojnë ekonominë, si Union Suisse des Arts et Métiers (USAM), Fédération des entreprises suisses (economiesuisse) dhe shoqatat ombrellë të sektorëve të ndryshëm.

Si përcaktohet një SME në Zvicër dhe BE?

Megjithëse nuk ka një përkufizim zyrtar të konceptit të një SME në Zvicër, SECO përdor një kriter të vetëm dhe unik: numrin e punonjësve. Çdo ndërmarrje tregtare, pavarësisht nga struktura dhe veprimtaria e saj ligjore, konsiderohet si NVM nëse punëson më pak se 250 persona, pra midis 1 dhe 249 punonjës.

 

NVM-të janë përcaktuar nga Komisioni Evropian si me më pak se 250 persona të punësuar. Ata gjithashtu duhet të kenë një qarkullim vjetor deri në 50 milionë euro, ose një total bilanci jo më shumë se 43 milionë euro.

SME-të në shifra

Numri i kompanive, metodat e financimit, themelimet dhe madje edhe mbylljet e kompanive: me ndihmën e shumë studimeve të kryera mbi SME-të në Zvicër, sipërmarrësit mund të krahasojnë rezultatet e tyre me mesataret kombëtare, pwrcjell albinfo.ch.