Lajme

A e bën lindja e një fëmije në Austri më të lehtë që prindërit të bëhen austriakë?

Fakti që një fëmijë ka lindur në Austri, a do të thotë që prindërit do ta kenë më të lehtë të bëhen shtetas austriakë ose të marrin statusin e qëndrimit të përhershëm?

Nëse jeni i huaj – kryesisht nëse nuk jeni shtetas i BE-së – në Austri dhe e shihni atë si shtëpinë tuaj për të ardhmen, mund të keni menduar të bëheni shtetas austriak për të garantuar të drejtat tuaja të qëndrimit dhe për të fituar disa të reja në proces.

Procesi i natyralizimit në Austri është i ndërlikuar; zakonisht duhet të jesh rezident për dhjetë vjet, por në disa raste që tregojnë se je i integruar mirë, kjo kohë zvogëlohet në gjashtë vjet, transmeton albinfo.at.

A është të kesh një fëmijë të lindur në Austri një nga këto raste? Jo.

Nëse fëmija juaj ka lindur në Austri, nuk do të thotë se ai do të jetë austriak.

Një fëmijë i dy shtetasve të huaj të lindur në Austri ka vetëm një avantazh: lindja në Austri konsiderohet një nga faktorët e integrimit dhe atyre do t’u duhet të jenë rezidentë vetëm për gjashtë vjet përpara se të mund të aplikojnë për shtetësi. Edhe nëse fëmija lind këtu dhe largohet, nëse kthehen dhe jetojnë për gjashtë vjet rresht, ata kanë të drejtë të aplikojnë për natyralizim.

Megjithatë, si në të gjitha proceset austriake të natyralizimit (me disa përjashtime), atyre do t’u kërkohet të heqin dorë nga çdo shtetësi tjetër që mund të kenë, sipas thelocal.at.

Po sikur të kem një fëmijë austriak?

Nëse nuk jeni shtetas austriak, fëmija juaj mund të ketë ende shtetësi austriake për sa kohë që prindi tjetër është austriak, sepse shtetësia jepet me gjak. Nëse vendi juaj lejon shtetësinë e dyfishtë, fëmija juaj do të jetë një shtetas i dyfishtë dhe nuk do të ketë nevojë të zgjedhë midis kombësive më vonë.

Megjithatë, kjo nuk e ndryshon të drejtën tuaj për shtetësi.

Një gjë që do ta përshpejtojë atë, megjithatë, duke ju lejuar efektivisht të aplikoni për natyralizim pas gjashtë vjetësh qëndrimi, është martesa me nënën ose babanë e fëmijës, të cilët kanë shtetësi austriake. Kjo pasi martesa me një shtetas austriak konsiderohet një faktor integrimi dhe shkurton kohën minimale të qëndrimit.

A i ndryshon të drejtat e mia të qëndrimit?

Lindja e një fëmije në Austri nuk ndryshon as të drejtat tuaja për qëndrim. Ju do të keni të njëjtën leje që kishit më parë, dhe nëse ajo ishte e lidhur me punësimin, për shembull, mund ta humbisni nëse humbisni punën tuaj.

Prindërit e huaj duhet gjithashtu të aplikojnë për një leje qëndrimi (ose një Anmeldebescheinigung nëse janë shtetas të BE-së) për foshnjat e tyre para se të mbushin gjashtë muajsh.

Teknikisht, të kesh një fëmijë austriak, por të mos jesh vetë austriak, gjithashtu nuk ndryshon të drejtat tuaja të qëndrimit. Lejet e qëndrimit të bazuara në “bashkim familjar” jepen vetëm për bashkëshortët, partnerët e regjistruar ose fëmijët e mitur të pamartuar. Kjo do të thotë që fëmija juaj austriak nuk mund të jetë sponsor në procesin tuaj të lejes së qëndrimit.

Një çështje e të drejtave të njeriut

Megjithatë, rastet e jetës reale dhe jurisprudenca, së bashku me ligjet ndërkombëtare, bëjnë një ndryshim të madh në lidhje me të drejtat e fëmijëve. Respektimi i interesave më të larta të fëmijës është i përfshirë në nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili trajton të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, shtëpisë dhe korrespondencës.

Kjo mund të argumentohet kur mosdhënia e lejes për një prind shtetas të vendit të tretë do të rrezikonte mirëqenien e fëmijës për shkak të humbjes së kontaktit. Edhe nëse një fëmijë nuk është austriak, nëse nuk mund të pritet që ai të largohet nga vendi pritës (në këtë rast Austria) sepse, për shembull, ai ndjek shkollën atje, mund të argumentohet një rast për dhënien e qëndrimit.

Një shembull i dukshëm ishte rasti i Tina-s dymbëdhjetëvjeçare, e cila kishte lindur në Austri nga prindër që kërkonin azil. Kur, vite më vonë, në vitin 2021, kërkesa e prindit të saj u refuzua në shkallën përfundimtare, familja e saj dhe ajo u morën në mes të natës dhe u deportuan në Gjeorgji.

Gjykata e Lartë e Austrisë e shpalli të paligjshëm deportimin, veçanërisht për shkak të lindjes së saj në Austri, qëndrimit të saj të zgjatur në vend dhe “integrimit të saj të shkëlqyer, duke përfshirë edhe shkollën”. Duke qenë se do të ishte gjithashtu e paligjshme ndarja e anëtarëve të familjes, gjykata gjithashtu e shpalli të paligjshëm dëbimin e nënës dhe motrës së saj më të vogël.