Ekonomi

Banka e Shqipërisë njofton për rritje të kreditimit të lekut

Banka e Shqipërisë ka njoftuar se bazuar në politika monetare lehtësuese që po aplikon ky institucion kanë bërë të mundur rritjen e kreditimit të lekut.

Sipas BSH-së, kredia në lekë dhe ajo afatshkurtër, dhanë kontributin kryesor në ecurinë e kredisë së re gjatë 6-mujorit të parë 2017.

“Kredia e re në Lekë ishte sa 53% e fluksit të përgjithshëm të kredisë së re. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit u dha rreth 20% (ose 17 miliardë lekë) më pak kredi e re në lekë në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar, por 15% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kredia e re në valutë ishte rreth 10% më e madhe në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar. Rreth 80% e kredisë së re në valutë përfaqësohet nga kredia në monedhën Euro, e cila ishte më e madhe në krahasim me atë të dhënë gjatë së njëjtës periudhë të një viti më parë”, thuhet në njoftimin e bankës.