Lajme

Banka Kombëtare rrit kërkesat për rezervë minimale për bankat

Banka Kombëtare e Zvicrës (SNB) po shtrëngon kërkesat për rezervën minimale për bankat zvicerane.

Konkretisht, ajo njoftoi se do të rriste rezervën minimale të detyruar nga 2.5 për qind në 4 për qind.

Në të ardhmen, detyrimet nga depozitat e klientëve do të përfshihen plotësisht në llogaritjen e rezervës minimale të detyruar, njoftoi SNB. Kjo do të thotë se përjashtimi i aplikueshëm më parë, ku vetëm 20 për qind e këtyre detyrimeve janë marrë parasysh për llogaritjen, do të shfuqizohet. Për të zbatuar këtë ndryshim, SNB do të adaptojë Urdhëresën e Bankës Kombëtare më 1 korrik 2024.

Rregullimi i raportit të rezervës minimale do të sigurojë që politika monetare të vazhdojë të zbatohet në mënyrë efektive, sipas SNB. Meqenëse depozitat pa afat të bankave, të cilat mbahen për të përmbushur rezervën minimale të detyrueshme, nuk fitojnë interes, shpenzimet e interesit të Bankës Kombëtare bien. Rregullimet nuk kanë ndikuar në qëndrimin aktual të politikës monetare.

Vitin e kaluar, SNB pati një humbje në pozicionet e saj në franga prej 8.5 miliardë frangash, një pjesë e konsiderueshme (7.4 miliardë) e të cilave erdhi nga interesat në bilancet e llogarive rrjedhëse të bankave./SRF