Shqipëria

Bizneset shqiptare në krizë për punonjës të IT-së

Emigracioni i lartë, që ka prekur forcën e specializuar të punës, po i ndikon dukshëm bizneset shqiptare. Prej profesionistëve që po largohen kryesojnë ata të teknologjisë së informacionit, që mund të gjejnë lehtësisht punë në çdo vend tjetër të Europës, duke përfituar dhe nga kërkesa e lartë dhe lloji i profesionit që i tejkalon barrierat e gjuhës dhe kulturës së një vendi.

Eurostat bëri të ditur se 67.8% e ndërmarrjeve shqiptare që kanë rekrutuar ose janë përpjekur të rekrutojnë specialistët e specialistët e teknologjisë së informacionit (ICT) kanë pasur vështirësi në plotësimin e vendeve të punës për ICT.

Kjo përqindje është më larta në rajon, mbi mesataren e BE-së prej 62.8% dhe e nënta më e larta në Europë.

Në rajon, shtetet që kanë më pak vështirësi të gjejnë fuqi punëtore në ICT janë Serbia (53.9%) dhe Mali i Zi (41.6%). Të dy këto shtete kanë dhe pagat më të larta për këto profesione në rajon.

Sidomos Serbia e ka zhvilluar dukshëm teknologjinë e informacionit vitet e fundit, duke ofruar paga mesatare rreth 2200 -3000 euro.

Estonia ka më pak probleme për gjetjen e specialistëve të ICT-së

Sipas Eurostat, vitin e kaluar, pothuajse 1 në 10 (9.5%) ndërmarrje në BE, raportuan se në vitin 2021 rekrutuan, ose po përpiqeshin të rekrutonin specialistë të TIK-ut dhe 62.8% e këtyre ndërmarrjeve, kishin vështirësi në plotësimin e këtyre vendeve të lira.

Kur merret parasysh madhësia e ndërmarrjes, përqindja e ndërmarrjeve, që rekrutuan ose u përpoqën të rekrutonin, por u përballën me vështirësi, ishte dukshëm më e lartë në mesin e ndërmarrjeve të mëdha (72,2%). Megjithatë, përqindjet ishin gjithashtu të larta, midis ndërmarrjeve të mesme (63,7%) dhe ndërmarrjeve të vogla (59,9%).

Midis anëtarëve të BE-së, në Slloveni (78.0%), Çeki (77.0%) dhe Gjermani (76.6%), mbi tre të katërtat e ndërmarrjeve, që rekrutuan ose u përpoqën të rekrutonin specialistë TIK, kishin vështirësi në plotësimin e vendeve të lira të TIK-ut. Luksemburgu (70,9%) dhe Holanda (70,4%) renditen në vazhdim, me një pjesë të konsiderueshme të bizneseve, që përballeshin me të njëjtat vështirësi.

Përqindjet më të ulëta u regjistruan në Spanjë (32,8%), Bullgari (46,0%), Poloni (46,5%), Sllovaki (51,4%) dhe Qipro (54,5%). Vështirësitë, që hasën ndërmarrjet gjatë përpjekjes për të rekrutuar specialistë të TIK-ut, ishin mungesa e aplikimeve, mungesa e kualifikimeve dhe përvojës përkatëse dhe pritshmëritë e larta për paga/monitor.