Diversité

Bosnjë e Hercegovinë: 20 vjet pas Dejtonit

Me 14 dhjetor 1995, në Paris, u nënshkrua Marrëveshja për paqe e negociuar në Dejton (SHBA), një marrëveshje e cila mundësoi ndërprerjen e armiqësive në Bosnje dhe Hercegovinë. Për shkak të kësaj lufte, shumë boshnjakë erdhën për të kërkuar strehë në Zvicër. Njëzet vjet më vonë, si qëndron situata? Personalitete zvicerane dhe boshnjake na japin përshtypjet e tyre.


 Të tjera nga Diversité