Tematike

Çfarë është “frenimi i borxhit” në Zvicër dhe si ndikon ai te banorët?

Ndërsa Gjermania fqinje po ndeshet me zbutjen e saj të frenimit të borxhit, ju mund të pyesni veten se si ky sistem, i krijuar për të parandaluar deficitet kronike të qeverisë, po funksionon në Zvicër. Dhe si ndikon kjo te banorët këtu?

Ndërsa çështja e borxhit kombëtar është një temë e nxehtë në Gjermani për momentin, në Zvicër nuk po ngjall polemika apo ndonjë debat të nxehtë, sipas thelocal.ch.

Në fakt, qeveria zvicerane me përgjegjësi fiskale është e neveritshme ndaj borxheve, kështu që ajo i ka mbajtur financat e saj (d.m.th., shpenzimet) në një nivel të barabartë që kur u prezantua parimi i frenimit të borxhit më 2003, përcjell albinfo.ch.

Çfarë saktësisht është ajo?

Sipas qeverisë, është një mekanizëm i krijuar për të “parandaluar deficitet kronike dhe për të mbajtur borxhin federal nga rritja”.

Ashtu siç është për shpenzimet private, qeveria duhet të jetë e kujdesshme që të mos tejkalojë “tavanin e shpenzimeve” të përcaktuara.

Si çdo legjislacion tjetër që është në fuqi në Zvicër, ky ligj u miratua gjithashtu nga votuesit zviceranë: 85 për qind pranuan dispozitën kushtetuese për frenimin e borxhit në vitin 2001.

Ky ligj hyri në fuqi në vitin 2003 dhe që atëherë “ai ka shërbyer si një spirancë për politikën fiskale të qeverisë federale”.

“Me një raport borxhi prej rreth 30 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, Zvicra mbetet në gjendje të shkëlqyer sipas standardeve ndërkombëtare. Frena e borxhit jo vetëm që e ka ndihmuar ndjeshëm Zvicrën që të kapërcejë relativisht mirë krizat e shumta; ka lejuar gjithashtu një reduktim të konsiderueshëm të borxhit federal”, theksoi qeveria.

Sipas njoftimit, “situata e borxhit në Zvicër është shumë më e mirë se në vendet e tjera”.

A ka funksionuar gjithmonë mirë parimi i “shlyerjes së borxhit”?

Në kohë “normale”, po.

Sidoqoftë, pandemia Covid-19 ishte sfida më e madhe për frenimin e borxhit deri më tani.

Qeveria vuri në dispozicion 30 miliardë franga brenda një kohe shumë të shkurtër për të zbutur ndikimin ekonomik të krizës shëndetësore në ekonomi – paratë që do të duhet të shlyhen përfundimisht, pasi qeveria nuk dëshiron të krijojë edhe më shumë deficit.

Ndërsa Covid shtrëngoi arkat federale në një mënyrë të paprecedentë, kjo dispozitë përfshihet në legjislacionin e frenimit të borxhit.

“Shpenzime shtesë të jashtëzakonshme janë të mundshme në situata të jashtëzakonshme dhe të pakontrollueshme, siç janë recesionet e rënda dhe fatkeqësitë natyrore”, thanë autoritetet teksa në rrethana të tilla, “kërkohet një shumicë e cilësuar e të dy dhomave të Parlamentit për të rritur tavanin e shpenzimeve”.

Në përgjithësi, frena e borxhit, si dhe mënyra e kujdesshme që qeveria ka arritur ta mbajë atë nën kontroll, “ka luajtur një rol të rëndësishëm në rregullimin financiar të Zvicrës dhe ka kontribuar ndjeshëm në disiplinën fiskale të vendit”, sipas një politike, sociale dhe ekonomike.

Si u sjell përfitim banorëve të Zvicrës ky frenim i menaxhuar mirë i borxhit?

Së pari, le të shohim pse një borxh i lartë është i keq për ekonominë e vendit dhe, për rrjedhojë, edhe për popullsinë e tij.

E thënë thjesht, një borxh (qoftë privat apo publik) duhet të shlyhet dhe sa më i lartë të jetë borxhi dhe sa më i ngadalshëm të jetë procesi i shlyerjes, aq më të larta janë normat e interesit.

Kostot e larta të interesit mund të frenojnë shpenzimet e qeverisë për një sërë programesh dhe projektesh publike shumë të nevojshme dhe, rrjedhimisht, të pengojnë edhe rritjen ekonomike.

Në shumicën e situatave ekstreme, një borxh në rritje i qeverisë mund të shkaktojë edhe një krizë financiare.

Nga ana tjetër, një borxh i ulët kombëtar, siç është rasti në Zvicër, ka efektin e kundërt: qeveria ka para për të financuar sistemin arsimor, programet sociale, kërkimin dhe zhvillimin dhe infrastrukturën e ndryshme nga të cilat përfitojnë të gjithë në vend.

Me fjalë të tjera, ajo ka kontribuar në prosperitetin e Zvicrës (dhe të popullsisë së saj).