Financa

Eksporti në Shqipëri rritet për 15.3 %

Deficiti tregtar i këtij muaji është 25 miliard lekë, duke u ulur me 15.6%, krahasuar me shtator 2017 dhe me 11.1 %, në krahasim me gusht 2018.

Në nëntëmijtë e vitit 2018 eksportet e mallrave në Shqipëro kanë arritur vlerën 231 miliard lekë, duke u rritur me 15,3 %, krahasuar me një vit më parë. Sipas raportit të publikuar nga INSTAT lidhur me tregtinë e jashtme, importet e mallrave arritën vlerën 467 miliard lekë, duke u rritur me 3,0 %, krahasuar me një vit më parë.

Deficiti tregtar për 9-mujorin arriti vlerën 235 miliard lekë, duke u ulur me 6.7%, krahasuar me 2017. Ndërsa lidhur me statistikat e muajit shtator, INSTAT thekson se eksportet e mallrave arritën vlerën 26 miliardë lekë, duke u rritur me 8.7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 28.0 %, në krahasim me gusht 2018.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 25 miliard lekë, duke u ulur me 15.6%, krahasuar me shtator 2017 dhe me 11.1 %, në krahasim me gusht 2018.