Lajme

Emetimi i dioksidit të karbonit nga veturat, ende problem në Zvicër

Emetimet e dioksidit të karbonit nga automjetet e reja të regjistruara në Zvicër kanë rënë “dukshëm” që nga viti 2003. Por ato ende “thjesht” tejkalojnë vlerat e synuara të përcaktuara në ligj, sipas një raporti të miratuar të premten nga Këshilli Federal, shkruan RTS.

Në vitin 2021, emetimet nga makinat e pasagjerëve arritën në 129,8 gram CO2 për kilometër, sipas standardit ndërkombëtar WLTP, ndërsa kërkesat federale parashikojnë 118 g CO2/km.

Sa u përket automjeteve të lehta komerciale, ato emetuan mesatarisht 217.2 g/km, kundrejt një vlere të synuar të vendosur në 186 g/km, përcjell albinfo.ch.

Importuesit i kanë arritur “në masë të madhe” objektivat e tyre individuale. Këto janë mesatarisht më të larta se vlerat e synuara të përcaktuara në ligjin e CO2: pesha pa ngarkesë e automjeteve të reja, e cila është rritur në mënyrë të vazhdueshme vitet e fundit, merret parasysh në llogaritjen e qëllimeve individuale.

Sipas raportit, tejkalimet e vlerave individuale të vendosura janë të vogla, ashtu si edhe masa mesatare e penaliteteve për automjet. Dënimet totale arritën një rekord në vitin 2020, në 148.2 milionë franga, duke rënë në 37.4 milionë vitin e kaluar, shkruan RTS.

Rregulloret federale kanë kontribuar në ngadalësimin e rritjes së emetimeve globale të CO2 të gjeneruara nga trafiku, shkruan Këshilli Federal. Ato kanë krijuar stimuj financiarë “pasues” dhe kanë mundësuar një rritje të mprehtë të pjesës së tregut të automjeteve që emetojnë pak CO2, veçanërisht nga viti 2019 për makinat e pasagjerëve dhe nga viti 2021 për automjetet e lehta komerciale.

OFEN gjithashtu pretendon se ka marrë parasysh kritikat dhe katër rekomandimet e shprehura në fillim të majit nga Kontrolli Financiar Federal (CDF). Në veçanti, mendohet se sistemi aktual kishte një efekt të kufizuar dhe se mund të rezultonte të ishte kundërproduktiv.

Policia financiare e Konfederatës kërkoi ndër të tjera që të përjashtohen nga pesha mesatare e një flote automjetet elektrike dhe hibride, të cilat janë më të rënda nga natyra. U kritikua gjithashtu lehtësimi kalimtar që shoqëroi futjen e sanksioneve të CO2 nga viti 2012 në 2015 dhe të cilat u rifutën në vitin 2020, përcjell albinfo.ch.