Kosova

Gara më e madhe e robotikës në Kosovë “Kosova Makers League”

“Synimi jonë kryesor është që t’i bëjmë fëmijët më entuziast për shkencë dhe teknologji, dhe gjithashtu t’i inkurajojmë fëmijët të punojnë në grup, kështu duke e zhvilluar të menduarit kritik, dhe zgjedhjen e problemeve në mënyrë kreative", njoftojnë organizatorët

Kosova Makers League është gara më e madhe e robotikës në Kosovë, e organizuar nga fondacioni BONEVET.

Qëllimi i garës është që të krijojmë një atmosferë pozitive dhe të shëndetshme, ku fëmijët dhe të rinjët do të garojnë duke e zgjidhur një “mision të ndërlikuar” me ndihmën e robotit, thonë organizatorët.

“Synimi jonë kryesor është që t’i bëjmë fëmijët më entuziast për shkencë dhe teknologji, dhe gjithashtu t’i inkurajojmë fëmijët të punojnë në grup, kështu duke e zhvilluar të menduarit kritik, dhe zgjedhjen e problemeve në mënyrë kreative. Platforma në të cilën zhvillohet liga është roboti edukativ mBot (Verzioni bluetooth) që ofron hyrje shumë të thjeshtë në botën e robotikës, por mundëson edhe përdorim më të avansuar. Gara është e ndarë në dy kategori: klasët 1-5 dhe 5-9 të shkollës fillore.

Garat do të mbahen çdo dy muaj, dhe disiplina e parë do të jetë përcjellja (ndjekja) e vijës të zezë, gjetja e mikut të humbur dhe shmangia e pengesave”, njoftojnë tutje organizatorët.

Roboti i cili do të përdoret për këtë ligë është roboti mBot dhe gjuha programuese Scratch, të cilat e lehtësojnë hyrjen në botën e robotikës dhe programimit, por gjithashtu mundësojnë edhe përdorime më të avancuara.

Pjesëmarrësit e kanë për detyrë programimin dhe testimin të robotëve të tyre në mënyrë që të bëjnë zgjidhjen e një “misioni të ndërlikuar”.

Të gjithë aplikantët e suksesshëm do të ftohen në zyret e BONEVET, ku do të mbajnë trajnimin për përdorimin e robotëve mBot, dhe pastaj do të marrin robotët gjatë tërë sezonës në formë të huas, dhe eventualisht në pronësi të plotë të tyre.

KML mbështetet dhe është e bazuar në “Croatian Makers League” platformë nga Zagrebi, e cila është themeluar në vitin 2014 dhe momentalisht përfshinë më shumë se 360 shkolla dhe institucione nga e gjithë Kroacia, me mbi 8000 studentë që marrin pjesë në ligë dhe mësojnë për robotikën.

Rregullat dhe Fazat e Ligës

 • KML do të organizojë raundin e parë në prill 2018 dhe do të vazhdojë me raundin e dytë në qershor 2018, si raundet e fundit për vitin akademik 2017-2018. Në vitet e ardhshme akademike KML do të organizojë 5 raunde të ligës përbrenda një viti akademik (çdo dy muaj një raund).
 • Pasi që ekipet pajisen me robotët mBot, arsimtarët përgjegjës të ekipeve, janë gjithashtu përgjegjës për pajisjet e marra gjatë garës.
 • Të gjitha shkollat dhe qendrat që punojnë me nxënës të rinj mund të aplikojnë me nga dy ekipe të përbëra nga një mentor apo përfaqësues të shkollës dhe katër nxënës: ekipi 1 me nxënës të klasave 1-5, dhe ekipi 2 me nxënës të klasave 5-9.
 • Duke marrë pjesë në ligë, ekipet marrin robotët me të cilet do të mund të luajnë gjatë tërë sezonës së garës.
 • Pjesëmarrësit janë të detyruar të marrin pjesë në të paktën 4 raunde te garës.
 • Të gjitha ekipet që marrin pjesë në të paktën 4 raunde do të marrin robotët në pronësi të plotë në fund të garës.
 • Të gjitha garat mbahen në të njëjtën kohë dhe në vetëm dy hapësira: BONEVET Prishtina ose BONEVET Gjakova (varësisht nga regjioni i shkollës)
 • Lista e ekipeve pjesëmarrëse do të prezantohet në website të Kosova Makers League të paktën 7 ditë para fillimit te garës.

Si të aplikoni?

 • Të interesuarit mund të aplikojnë online në webfaqen www.kosovamakers.net
 • Shkollat dhe institucionet private, për te cilat shkollimi paguhet, do të duhet që të paguajnë për robotët mBot në mënyrë që të marrin pjesë në garë.

Shpërblimet

 • Të gjitha ekipet do të marrin në pronësi të plotë robotët mBot.
 • Nxënësit triumfues do të shpërblehen me tabletë dhe kurse falas në BONEVET Prishtina dhe Gjakovë.
 • Gjithashtu, ekipet me të mira do të kenë mundësinë të marrin pjesë në garën regjionale të robotikës në Zagreb, dhe garën botërore të robotikës “WER” ne Shangai.

Për informata shtesë në:

www.kosovamakers.net