Lajme

Iniciohet rishikimi i pensioneve të përjetshme në Zvicër

Pensionet e përjetshme të vejave dhe të vejëve do të jenë së shpejti një gjë e së shkuarës. Këshilli Federal vuri për konsultim të premten një modifikim të ligjit AVS që synon eliminimin e këtyre pensioneve. Dy vjet ndihmë kalimtare ofrohet për personat pa fëmijë në ngarkim.

Ky rishikim vjen pas një vendimi të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili vuri në dukje trajtim të pabarabartë midis të vejave dhe të vejave. Ata aktualisht marrin një pension të përjetshëm. Të vejat marrin ndihmë vetëm derisa fëmija i tyre më i vogël të arrijë moshën madhore.

Për Këshillin Federal, një pension i përjetshëm nuk është më i justifikuar. Megjithatë, projekti i tij merr parasysh gjendjen financiare të të siguruarit.

Të vejat dhe të vejët që kanë fëmijë në ngarkim do të përfitojnë pension derisa fëmija të mbushë 25 vjeç. Ky pension zgjatet nëse fëmija është me aftësi të kufizuar.

Pensioni kalimtar i vejushës për dy vjet ofrohet për personat që nuk kanë ose nuk kanë më fëmijë në ngarkim. Kjo ka të bëjë me çiftet e martuara dhe të divorcuarit të cilët kanë marrë një kontribut ushqimor nga i ndjeri.

Të vejat dhe të vejët mbi 58 vjeç që bien në gjendje të pasigurt do të mbulohen nga sistemi i përfitimeve suplementare. Annuitantët nën moshën 55 vjeç do të shohin që pensionet e tyre të anulohen dy vjet pasi projekti të hyjë në fuqi, shkruan RTS.

Mbahen pensionet aktuale për të vejat dhe të vejët mbi 55 vjeç. Përfituesit e përfitimeve suplementare të moshës 50 vjeç e lart gjithashtu nuk preken nga rishikimi.

Shumat e pensioneve të të vejave ose të vejëve mund të variojnë nga 980 deri në 1960 franga në muaj në varësi të të ardhurave të personit të vdekur dhe numrit të viteve të kontributeve AVS.

Projekti çon në një reduktim të shpenzimeve prej 720 milionë frangash në AVS. Konfederata do të kursejë 160 milionë.

Konsultimi zgjat deri më 29 mars, përcjell albinfo.ch.