Lajme

Kantoni Vaud dëshiron të informojë më mirë viktimat migrante të dhunës në familje 

Kantoni Vaud ka nisur një fushatë për të informuar më mirë migrantet për dhunën në familje. Gratë migrante, viktima të dhunës në familje, shpesh kanë frikë të kontaktojnë me shërbime të dedikuara.

Bashkëshortët e dhunshëm u thonë shpesh: “Mos shkoni në polici. Do të dëboheni”, shpjegon Maribel Rodriguez, shefe e zyrës për barazinë midis grave dhe burrave, e cila po nis fushatën informuese. Kjo dhunë mund të vërë në rrezik jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. “Dhuna në familje është shkaku kryesor i vrasjeve për gratë”, vëren Maribel Rodriguez.

Akomodimi urgjent

Pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit, viktimat femra mund të përfitojnë, për veten dhe fëmijët e tyre, nga strehimi urgjent deri në 60 ditë në Qendrën MalleyPrairie në Lozanë, këshilla dhe mbështetje nga Qendra protestante sociale (CSP). Në varësi të rastit ka edhe mundësi për rregullim. Për të arritur tek këto gra, shpesh nën ndikimin dhe kontrollin e bashkëshortit të tyre, postera dhe ngjitëse do të vendosen në vende ku ato ka të ngjarë të shkojnë vetëm, si zyrat e mjekut, spitalet, arkat e dyqaneve ose në tualetet e grave. Këto dokumente – të formuluara në gjuhë të thjeshtë – do të japin veçanërisht detajet e kontaktit të CSP dhe Qendrës së Mirëseardhjes MalleyPrairie.