Kosova

Kosova me koncept të ri të mbrojtjes: I gjithë populli në mbrojtje

Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Ejup Maqedonci, deklaroi se janë duke zhvilluar një koncept shumë më të madh sesa shërbimi i detyrueshëm ushtarak me qëllim përgatitjen e qytetarëve për të reaguar dhe për një “mbrojtje gjithëpërfshirëse”.

“Ne jemi duke ndërtuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse që nënkupton që t’ia japim rolin secilit qytetar në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Së shpejti ky koncept do të bëhet publik dhe ne do ta kemi përpara rrugën përmes së cilës ne do të angazhojmë të gjithë qytetarët për çështjen e mbrojtjes dhe sigurisë”, tha ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci për A2Cnn.

Serbia u bë shteti që rikthehu shërbimin e detyrueshëm ushtarak, por Maqedonci thotë se koncepti i tyre nuk është për t’iu kundërvënë askujt.

“Ne faktikisht nuk e kemi ndërtuar këtë koncept për t’ju kundërvënë kurrkujt, ne e kemi ndërtuar këtë koncept për t’ju kundërvënë sfidave, rreziqeve të kohës. Ky koncept ka qenë i nevojshëm edhe më herët. Ne vlerësojmë që qytetarët, institucionet dhe çdo individ duhet të dijë rolin e tij në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë por edhe në aspektin e mbrojtjes civile”, theksoi ai.