Diversité

Diversiteti në Nati : përjashtim apo traditë ?

Përzierje e origjinave në gjirin e ekipit futbollistik kombëtar të Zvicrës zgjon një simpati të madhe në vend , por edhe jashtë vendit. A është ky kozmopolitizëm i ekipit një përjashtim apo një praktikë që tashmë ekziston prej shumë kohesh ?


 Të tjera nga Diversité