Të tjera

Luftimi i korrupsionit, ministrat nga Ballkani nënshkruajnë deklaratë të përbashkët

Luftimi i korrupsionit në rajonin e Evropës juglindore tashmë është konkretizuar edhe përmes një deklarate të.përbashkët të nënshkruar nga ministrat e rajonit në Shkup.

Duke e nënshkruar një deklaratë të përbashkët për luftimin e korrupsionit në Evropën Juglindore gjatë Këshillit Ministror të OSBE-së, ministrat u zotuan për bashkëpunim në këtë fushë.

“Përpjekjet bashkëpunuese janë thelbësore për të trajtuar në mënyrë efektive këtë sfidë komplekse. Duke pranuar se korrupsioni nuk njeh kufij, nënshkruesit zotohen të punojnë së bashku për të parandaluar, hetuar dhe ndjekur penalisht korrupsionin në të gjithë Evropën Juglindore. Vetëm përmes veprimeve kolektive mund të bëjmë përparim të rëndësishëm në çrrënjosjen e korrupsionit”, thuhet në deklaratën e miratuar.