Lajme

Marrëveshja Zvicër-BE për krizat shëndetësore, duke u planifikuar

Këshilli Federal po planifikon një marrëveshje me BE-në për të punuar më ngushtë me fqinjët e saj në rast të një krize shëndetësore. Qeveria po negocion gjithashtu me Komisionin e BE-së rreth traktateve të reja të sigurisë ushqimore dhe transportit ajror, transmeton albinfo.ch.

Që nga mesi i marsit, Këshilli Federal ka zhvilluar bisedime me Komisionin e Bashkimit Evropian për të rregulluar marrëdhëniet e ardhshme midis dy partnerëve. Në të ardhmen, Zvicra do të përshtatte legjislacionin e saj me ligjin e BE-së, si për çdo marrëveshje të re ashtu edhe për marrëveshjet ekzistuese, siç thuhet në të ashtuquajturin “Mirëkuptimi i Përbashkët”.

Për të luftuar kërcënimet ndërkufitare të shëndetit si një pandemi, qeveria dëshiron të marrë pjesë në rrjetet dhe mekanizmat e menaxhimit të krizave të BE-së, shkruan swissinfo. Ajo po kërkon gjithashtu të marrë pjesë në Qendrën Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe në programin shëndetësor të BE-së, siç thuhet në mandatin e negociatave.

Bisedimet për një marrëveshje shëndetësore ndërmjet Zvicrës dhe BE-së kanë vazhduar që nga viti 2008. Mirëpo, për shkak të çështjeve të pazgjidhura institucionale, këto nuk janë finalizuar asnjëherë. Prandaj, bashkëpunimi deri më tani ka qenë rast pas rasti dhe i kufizuar në situata krize.

Përjashtim për mirëqenien e kafshëve zvicerane

Të dy partnerët po negociojnë gjithashtu një marrëveshje të re për sigurinë ushqimore. Si pjesë e kësaj, marrëveshja ekzistuese bujqësore do të shtrihet për të mbuluar të gjithë zinxhirin e furnizimit me ushqime. Këshilli Federal deklaroi se termi “zinxhiri i furnizimit me ushqim” përfshin të gjitha aspektet e ligjit të ushqimit nga fusha në pjatë.

Nga njëra anë, Këshilli Federal po ndjek kështu qëllimin për të parandaluar ushqimin e falsifikuar dhe produktet e pasigurta dhe të pashëndetshme në treg. Nga ana tjetër, prodhuesit zviceranë të ushqimit do të kenë qasje të përmirësuar në tregun vendas, shkruan qeveria.

Përjashtimet ekzistuese, si ndalimi i tranzitit të kafshëve dhe ndalimi i farave të modifikuara gjenetikisht, do të mbahen. Për më tepër, përjashtime të reja për të mbrojtur standardet zvicerane, veçanërisht në lidhje me mirëqenien e kafshëve, duhet të përfshihen në marrëveshje, siç kanë treguar të dyja palët në mandatet e tyre negociuese. Negociatat nuk ndikojnë në politikën bujqësore.

Më shumë biznes për linjat ajrore zvicerane

Në fushën e aviacionit, Zvicra ka një marrëveshje me BE-në që nga viti 2002 që u jep linjave ajrore zvicerane qasje në tregun e vetëm evropian. Sipas Këshillit Federal, ai gjithashtu siguron një nivel të lartë sigurie dhe rregullon pjesëmarrjen zvicerane në Agjencinë e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian (EASA).

Këshilli Federal po ndjek gjithashtu kushte që do të zgjerojnë mundësitë e biznesit në industrinë e fluturimeve. Për shembull, do të donte të realizonte të ashtuquajturin “kabotazh”. Kjo do të lejonte linjat ajrore zvicerane të ofrojnë lidhje të brendshme në vendet e treta dhe anasjelltas. Kjo praktikë tashmë po zbatohet brenda BE-së.