Kosova

Mbahet sesion informues rreth klimës së investimeve në Kosovë

Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), përkatësisht Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), në bashkëpunim me Doganën e Kosovës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, kanë organizuar Sesion informues rreth klimës së investimeve në Republikën e Kosovës për rreth 100 biznese nga Turqia, përcjell albinfo.ch.

Me këtë rast, bizneset pjesëmarrëse turke u njoftuan nga përfaqësuesi i KIESA-s rreth shërbimeve që ofron agjencia për investitorët e huaj dhe për mundësitë e të bërit biznes në Kosovë.

Pjesëmarrësit u informuan edhe nga përfaqësuesit e Administratës Tatimore dhe Doganës së Kosovës rreth aspekteve që kanë të bëjnë me fushveprimtarinë e këtyre dy institucioneve.

Përfaqësuesit e kompanive turke të pranishëm në këtë aktivitet vinin nga sektorët: ndërtimtari, tekstil, përpunim i ushqimit, IT, metal-përpunues, automotive, elektronikë, industria e mbrojtjes, pajisje mjekësore, ambalazhim/paketim, energjia e ripërtëritshme, marketing, transport-logjistikë, etj.

Ky sesion informues është bërë me qëllim që të ndihmojë rrjetëzimin e bizneset vendëse me ato turke, si dhe për krijimin e mundësive të reja bashkëpunuese mes bizneseve nga të dyja vendet.

Sesionet e tilla informuese bëhen me qëllim të promovimit të potencialit dhe mundësive që ofron Kosova për investitorë të huaj si dhe për gjetjen e bashkëpunëtorëve ndërkombëtarë për kompanitë kosovare.