Diversité

Media dhe Migrimi: fjalët që e bëjnë dallimin

Kohët e fundit në Gjenevë janë mbledhur së gazetarët dhe specialistët e migracionit, për të trajtuar dhe menduar së bashku çështjen e saktësisë së fjalëve dhe alternativave ballë realitetit të migracionit dhe të azilit. Në fakt, disa emërtime apo shprehje të caktuara mund të ndikojnë rritjen e frikës, refuzimit dhe diskriminimit ndaj refugjatëve si dhe të huajve.


 Të tjera nga Diversité